Innovative

 • Kalidas-Sammelan

  Ritu Samhar'at Kalidas Festival (Nov 2017)

  ...

  More

 • 'Parampara Ke Pad Chinha' at Girnar Mahotsav (Sept 2017)

  Parampara Ke Pad Chinha' at Girnar Mahotsav (Sept 2017)

  ...

  More

 • Chaturang Ki Chaupal Sept(2017)

  Chaturang Ki Chaupal, Sept(2017)

  ...

  More

 • 'Krishna The Libeartor' July(2017)

  'Krishna The Libeartor' July(2017)

  ...

  More

 • 'Janije Yadnyakarma', organised by Prajakta Atre and Aarohini (April 2017)

  'Janije Yadnyakarma', organised by Prajakta Atre and Aarohini (April 2017)

  ...

  More

 • Samarapan(April 2017)

  Samarapan(April 2017)

  ...

  More

 • tour to Israel, Qatar (March 2017)

  Tour to Israel, Qatar (March 2017)

  ...

  More

 • Krishna The Liberator' at Rukmini Devi Arundale Festival, Kalakshetra, Chennai (Feb 2017)

  Krishna The Liberator' at Rukmini Devi Arundale Festival, Kalakshetra, Chennai (Feb 2017)

  ...

  More

 • 'Parampara Ke Pad Chinha' at Girnar Mahotsav (Jan 2017)

  Parampara Ke Pad Chinha' at Girnar Mahotsav (Jan 2017)

  ...

  More

 • Natraj Gopikrishna Mahotsav

  Natraj Gopikrishna Mahotsav

  ...

  More

 • Peed Parayi Jane Re' at P. L. Deshpande Festival, Mumbai(Nov 2016)

  'Peed Parayi Jane Re' at P. L. Deshpande Festival, Mumbai(Nov 2016)

  ...

  More

 • 'Krishna, The Liberator' at Parikrama Festival (Oct 2016)

  Krishna, The Liberator (Oct 2016)

  ...

  More

 • Chala Vahi Des

  Chala Vahi Des at the Meera Mahootsav (Oct 2016 - 2017)

  ...

  More

 • Busan International Dance Festival

  Busan International Dance Festival (June 2016)

  ...

  More

 • khajurao

  Khajurao

  ...

  More

 • Kalka-Bindu

  KALKA BINDADIN MAHARAJ

  ...

  More